fbpx

Povrat

Pravo na jednostrani raskid ugovora:

  1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi koja je preuzela proizvod na adresi korisnika, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
  2. Izjavu o raskidu ugovora korisnik je dužan dati prije isteka roka za raskid ugovora.
  3. Registrirani korisnik izjavu o raskidu ugovora daje putem obrasca  nakon pristupa webshop usluzi.
  4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
  5. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom.
  6. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
  7. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.
  8. Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).
  9. Optana 22 d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
  10. Sve eventualne sporove Korisnik i Optana 22 d.o.o. rješavat će primjenom Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Optana 22 d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Optana 22 d.o.o., K. Š. Gjalskog 2, 49210 Zabok, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na webshop@optana22.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora.pdf

SNIŽENO